Oferta

 

1. Nasza firma oferuje Państwu możliwość zatrudnienia w dziale pośrednictwa pracy.

Strona w przebudowie.

Przewidywany termin udostępnienia informacji 24.09.2012r.


2. Dla naszych klientów wykonujemy następujące usługi:

 • linie kablowe niskiego i średniego napięcia,
 • linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia,
 • stacje transformatorowe,
 • instalacje odgromowe,
 • prace kontrolno-pomiarowe.
3. Wykonujemy usługi instalacyjne we wszystkich typach obiektów zapewniają fachowe wykonanie instalacji wraz z przygotowaniem strony formalnoprawnej:

 • w obiektach przemysłowych
 • w budownictwie jedno i wielorodzinnym
 • w obiektach specjalnych
 • w obiektach z konstrukcji lekkich
 • w obiektach zabytkowych
 • odgromowe


4. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową usługę: od załatwienia spraw formalnych związanych z zakładem energetycznym, wykonaniem projektu ze wszelkimi uzgodnieniami, po dostawę urządzeń, ich montaż, uruchomienie, gwarancję i serwis.


5. Prace kontrolno-pomiarowe
Prace kontrolno-pomiarowe pozwalają nam sprawdzić jaki jest stan techniczny instalacji elektrycznej.


Wykonujemy:

 • pomiary instalacji odgromowej,
 • pomiary rezystancji izolacji ,
 • pomiary uziemienia,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary natężenia oświetlenia.